Look up in wonder
Image default
Arts / Photography

Met de zig-rig

De meeste karpervissers vissen statisch met loodmontage op de bodem. Hierop volgens nog tal van vissers die bodemaas aanbieden met de penhengel, of wellicht met de method feeder. Veel minder mensen proberen de karper ook aan de oppervlakte te vangen, wat toch een heel goede manier is om op de warmere dagen de karper te vangen.

Nu lijkt het of de karper enkel op de bodem of aan de oppervlakte zwemt en aast. Niets is minder waar. Juist in de middenlagen is ook voldoende voedsel voor de karper te vinden in de vorm van insecten. Zeker aan waterplanten zoals lelies, kan je vaak veel leven terugvinden. Daarbij valt op dat de karper in de warmere maanden ook een meter of wat onder het oppervlakte liggen te zonnen. Zelfs een drijvende korst laten ze dan vaak liggen, als het al niet de aandacht heeft gekregen van de vliegende dieren op en rond het water. 

In deze periode is het heel interessant om eens een aasje aan te bieden een stukje onder het wateroppervlakte. Hiervoor is de zig-rig uitgevonden. De zig-rig wordt gevist met een stuk lood op de bodem en een drijvend stukje aas, wat direct boven het lood staat. Eventueel kan dit aas geholpen worden om in het water te blijven hangen door één of twee meter onder het aas een drijflichaam op de lijn te zetten. Net als bij het statisch vissen, wordt hierbij de karperhengel op de vissteunen gelegd en kan de karper zichzelf haken. Wel is het belangrijk dat de vislijn niet teveel afleid van het aasje. Hiervoor is speciale zig-lijn verkrijgbaar, wat eigenlijk ligt uitgevoerd fluor carbon is. Het voordeel van deze lijn is dat het licht heel makkelijk door de lijn heen schijnt en hierdoor de lijn bijna niet zichtbaar is. Op de haak kan simpelweg met een stukje kurk of foam gevist worden. Zelfs zonder enige smaak zal een karper een dergelijk aasje gewoon opnemen. Dit om al enkel te proberen of het eetbaar is. Veel voorzichtigheid zal de karper niet hebben, omdat het bijna nooit op deze manier gevangen is. Wellicht eens een goed alternatief als je al enkele uren in de zon over het water zit te turen en de karper enkel voorbij ziet trekken, zonder enig aandacht voor je bodemaas. 

 

https://www.sportvisgigant.nl/