Look up in wonder
Image default
Zakelijk

Loopbaancoaching

U pikt ze er meteen uit: medewerkers die zich hebben georiënteerd op wie ze zijn en wat ze willen. Ze kennen hun talenten. Ze zorgen ervoor dat ze die matchen met de benodigde competenties in uw organisatie. Dat is effectief!

Ze doen waar ze enthousiast van worden en branden niet op. Dat scheelt geld!

Ze hebben lef en zijn wendbaar. Ze komen met vernieuwende ideeën. Hun zelfvertrouwen vormt de stabiele basis voor uw organisatie.

Voor wie is loopbaancoaching nuttig?

Loopbaancaoching is er vooral voor medewerkers die op drempels stuiten in hun dagelijks functioneren, om wat voor reden dan ook.

Hoe ziet loopbaancoaching er uit?

In een 5-8 tal individuele gesprekken van 1,5 uur richt uw medewerker de aandacht op:

• zijn huidig functioneren en waarom dat hapert

• wat wél goed gaat, wat altijd goed ging, en hoe dat

   komt

• zijn talenten, diepgewortelde waarden en motivaties

• zichtbare én verborgen beren op de weg

• de eigen visie op de loopbaan

• concrete stappen om te komen waar hij wil zijn

Werkwijze loopbaancaoching

• kennismaken met de opdrachtgever

• een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek

   tussen de medewerker en de coach

• bij overeenstemming: een offerte aan de opdracht-

   gever die door alle partijen wordt ondertekend

• evaluatie: na drie en vijf maanden (cq na het vijfde gesprek),

   tussen werkgever, gecoachte en coach

Resultaat 

• de medewerker kan door; hij weet zijn drempels zelf

   te slechten wat voor de toekomst handiger is dan een

   oplossing

• heldere communicatie tussen werkgever, gecoachte

   en coach over vervolgstappen

Vervolg met outplacement

Loopbaancaoching kan eventueel een vervolg krijgen in de vorm van outplacement. De bevindingen uit het loopbaantraject dienen dan als start van een outplacementtraject. Outplacement wordt vooral ingezet wanneer werkgever en werknemer besloten hebben afscheid van elkaar te nemen. Middels outplacement wordt de werknemer begeleid bij het daadwerkelijk bemachtigen van een nieuwe baan. Kijk voor meer informatie over outplacement op Outplacementverzekering.nl.

https://www.outplacementbureau.nl