Look up in wonder
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wat te doen bij een geschil met de buren over de erfafscheiding?

Wat te doen bij een geschil met de buren over de erfafscheiding?

Een typisch geschil bij burenruzies, is wanneer de schutting van de ene buurman inbreuk maakt op het land van de andere buurman. Met andere woorden, de schutting overschrijdt de grenslijn van de erfafscheiding. Mocht u in een burengeschil verwikkeld raken, aan welke kant van het hek u ook staat, dan volgen hier vijf praktische suggesties om dit op te lossen:

  1. Neem nooit het heft in eigen hand

Als uit uw nieuwe opmeting bijvoorbeeld blijkt dat de schutting of een ander bouwwerk van uw buurman uw eigendom binnendringt, mag u deze niet zomaar verplaatsen of neerhalen zonder de schriftelijke toestemming van uw buurman. Niets zal uw buurman meer van streek maken dan een zelfhulpmiddel – zelfs als u denkt dat u in uw recht staat, of uw buurman niet meewerkt.

  1. Win zo snel mogelijk juridisch advies in 

Zodra u ontdekt dat er iets niet klopt, moet u een advocaat raadplegen. In veel situaties is tijd van essentieel belang. Er kan bijvoorbeeld een deadline zijn voor het aanspannen van een rechtszaak om uw wettelijke rechten te behouden, of uw buurman staat op het punt mijn eerste suggestie hierboven te negeren en de schutting die u wilt behouden weg te halen. U moet snel weten wat uw wettelijke rechten zijn en welke opties voor u beschikbaar zijn. Overweeg verder een goed geïnformeerde advocaat in de arm te nemen die burengeschillen in een vroeg stadium wil oplossen.

  1. Probeer tot een oplossing te komen

Probeer direct met uw buurman tot een oplossing te komen om de gemoederen wat te bedaren, nadat u juridisch advies heeft ingewonnen. Een rechtszaak beginnen of zelfs een brief van een advocaat sturen kan de zaak voorgoed verzuren. Vergeet niet dat u waarschijnlijk voor de nabije toekomst naast deze persoon zult moeten wonen. 

  1. Overweeg bemiddeling

Als een één-op-één-gesprek praktisch onmogelijk is, of geen positief resultaat heeft opgeleverd, bespreek dan met uw advocaat de mogelijkheid van een mediation: een schikkingsbijeenkomst die wordt geleid door een neutrale partij die is opgeleid om mensen te helpen geschillen op te lossen. Tegenwoordig kunnen bemiddelingen ook virtueel plaatsvinden. Mijn ervaring is dat veel burengeschillen tijdens of kort na de bemiddeling worden opgelost.

  1. Overweeg arbitrage

Voordat u overgaat tot bemiddeling, of als een bemiddeling niet leidt tot een schikking van uw geschil, kunt u overwegen een particuliere beslisser (arbiter) met expertise in burengeschillen in te schakelen in plaats van een gerechtelijke procedure te beginnen, of er een te beginnen en een rechtszaak te voeren. Arbitrage kan sneller en minder kostbaar zijn, en u mag zelf de beslissingnemer kiezen. U en uw buurman kunnen ook overwegen een bemiddelings-arbitrageprocedure te beginnen, een hybride procedure waarbij de bemiddelaar de arbiter wordt als het geschil niet via bemiddeling kan worden opgelost.

https://www.das.nl/wonen/erfafscheiding