Look up in wonder
Image default
Bedrijven

Legionella beheersplan: essentieel voor veilig watergebruik

Legionella pneumophila, een bacterie die de potentieel dodelijke veteranenziekte kan veroorzaken, is een zorgwekkende aanwezigheid in waterinstallaties van gebouwen. Een effectief legionella beheersplan is cruciaal om de gezondheidsrisico’s die deze bacterie met zich meebrengt, te minimaliseren. Dit plan zorgt voor de noodzakelijke stappen om de groei en verspreiding van legionella in waterleidingen te beheersen en helpt zo legionellose te voorkomen.

 

Het belang van een legionella beheersplan kan niet onderschat worden. Vooral in omgevingen zoals ziekenhuizen, hotels en sportscholen, waar grote hoeveelheden water worden verbruikt en er een complex systeem van waterleidingen aanwezig is, is het risico op besmetting significant. Het opstellen en onderhouden van een dergelijk plan is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een cruciaal onderdeel van goed facilitair beheer.

 

Wat omvat een legionella beheersplan?

Een legionella beheersplan omvat verschillende componenten die samenwerken om de veiligheid van het water te garanderen. Allereerst is er de risicoanalyse; dit is de fundering van het plan. Tijdens deze analyse worden alle mogelijke risicopunten binnen de waterinstallatie geïdentificeerd. Hierbij kan gedacht worden aan dode leidingdelen waar water stagneert, de temperatuur van het water, en de aanwezigheid van materialen die de groei van legionella kunnen bevorderen.

 

Vervolgens worden er controlemaatregelen vastgesteld. Deze maatregelen richten zich op het beheren van de geïdentificeerde risico’s. Een van de meest voorkomende methoden is het regelmatig spoelen van de leidingen, waarbij stilstaand water wordt ververst en de kans op bacteriegroei wordt verminderd. Daarnaast is het reguleren van de watertemperatuur een belangrijke stap. Legionella bacteriën gedijen het beste bij temperaturen tussen 20°C en 50°C, dus het handhaven van een watertemperatuur buiten deze range helpt de bacterie te onderdrukken.

 

Het installatieplan voorziet ook in regelmatige onderhouds- en inspectieroutines. Het systeem wordt periodiek geïnspecteerd op conformiteit met de gestelde veiligheidseisen en bij afwijkingen wordt direct ingegrepen. Bovendien moet er een gedetailleerd logboek bijgehouden worden waarin alle uitgevoerde acties en bevindingen worden geregistreerd.

 

Implementatiestrategieën voor effectieve beheersing

Het effectief implementeren van een legionella beheersplan vereist meer dan alleen het volgen van de voorgeschreven stappen. Het vraagt om een voortdurende betrokkenheid bij en bewustzijn van het belang van waterveiligheid. Hier zijn enkele cruciale strategieën voor een succesvolle uitvoering van het plan:

 

  • Bewustwording en training: het trainen van personeel dat direct betrokken is bij het beheer van waterinstallaties is essentieel. Zij moeten de risico’s van legionella begrijpen en weten welke maatregelen ze moeten nemen om deze te beheersen.
  • Technologische ondersteuning: het gebruik van automatische spoelsystemen en temperatuurregelaars kan helpen bij het handhaven van de juiste condities in de waterleidingen en minimaliseert de menselijke foutmarge.
  • Regelmatige audits: externe audits kunnen helpen om de objectiviteit te bewaren bij de beoordeling van het legionella beheersplan en om verbeterpunten te identificeren.

 

Naast deze strategieën is het ook belangrijk om goed samen te werken met lokale gezondheidsautoriteiten en te voldoen aan de geldende regelgeving en richtlijnen. Door een proactieve houding aan te nemen en de juiste preventieve maatregelen te implementeren, kunnen faciliteiten hun gebruikers een veilige wateromgeving bieden.

https://www.leever.nl/legionella-beheersplan/