Look up in wonder
Image default
Bedrijven

2 tips om veiliger te werken met gevaarlijke stoffen

Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheden wordt één op de zes personen blootgesteld aan stoffen die mogelijk slechte gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid. Echter beseffen veel werkgevers niet dat er met zulke gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Denk jij ook dat er op jouw werk gebruikt wordt gemaakt van dergelijke stoffen? Hieronder vind je 2 tips die jou erbij helpen om een veiligere werkplek te creëren.

Bepaal voor elke stof waar je mee werkt wat de gevaren zijn

Bij veel stoffen die worden gecategoriseerd als gevaarlijk voor de gezondheid, kun je op het etiket een of meer gevarensymbolen vinden. Zo heb je symbolen voor bijtende, ontvlambare, giftige, explosieve, oxiderende, irriterende, sensibiliserende en schadelijke stoffen. Bij de bijtende, giftige, irriterende, sensibiliserende en schadelijke stoffen moet je contact met de huid vermijden. Bij de ontvlambare, explosieve en oxiderende stoffen moet je vooral contact met vuur en andere hittebronnen vermijden. Pas je werkomgeving dus aan aan deze waarschuwingen.

Het is echter niet altijd zo dat je een etiket op een stof kunt vinden. Zo vind je dat bijvoorbeeld niet bij ruwe olie, houtzaagsel of bloemmeel, terwijl deze stoffen ook gevaarlijk kunnen zijn om mee te werken. Let dus niet alleen op chemicaliën, maar ook op andere stoffen zoals die hiervoor genoemd zijn.

Probeer de gevaarlijke stoffen te vervangen

Nu dat je weet welke stoffen kunnen worden gezien als gevaarlijk, kan je jezelf afvragen of deze stoffen wel echt nodig zijn op je werk. Als dit niet zo is, probeer dan de stof te vervangen met een veiliger alternatief. Als dit echter niet mogelijk is, probeer dan wel de juiste afzuiging of ventilatie en persoonlijke bescherming aan te bieden.

Gevaarlijke stoffen app